Blog

Sportverenigingen helpen werklozen naar werk

Verschillende Rotterdamse sportverenigingen gaan met een speciaal beweegprogramma werklozen uit de bijstand proberen te helpen. Het programma Bewegen naar Werk moet de mensen vooral weer actiever maken, zodat ze in versneld tempo uit de bijstand kunnen komen. Lees meer

Is De Superschool ook een warm nest?

De Rotterdamse scholengemeenschap Hugo de Groot wil een ‘superschool’ beginnen: één school voor peuter-, basis- en voortgezet onderwijs voor kinderen van 2 tot 18 jaar. Het plan komt voort uit onvrede over de kwaliteit van het huidige onderwijs. In achterstandswijken blijven de scores van de Cito-toetsen ver achter bij het landelijk gemiddelde en ligt het aantal vroegtijdige schoolverlaters hoger dan elders. Lees meer

Week van de eenzaamheid

“Mensen denken vaak dat ze de enige zijn”

Coalitie Erbij organiseert dit jaar voor de vierde keer de Week tegen Eenzaamheid. Het doel? Het onderwerp bespreekbaar maken en meer contact krijgen met elkaar. Lees meer

Rijksbegroting 2014: “Gevolgen voor stad en regio”

Ook in de Rijksbegroting van 2014 komt het belang van nieuwe concepten naar voren waarin gemeenten en organisaties samenwerken. “Er is creativiteit en vakmanschap nodig om de lokale gemeenschappen te mobiliseren.” Zo blijkt uit de analyse van de Rijksbegroting van kennisorganisatie Platform31 Lees meer

De participatiesamenleving

Ander woord voor bezuiniging of juist een kans? Lees meer

Maak jij ons nieuwe logo?

Omdat tegenwoordig iedereen wel een beetje kan (photo)shoppen en wij het liefst met iedereen gaan samenwerken, willen we graag iedereen uitdagen om ons te helpen met het ontwerpen van een logo. Wij zijn erg benieuwd hoe onze omgeving The Holland Road verbeeldt in een logo. Lees meer

Mumford & Sons

I’ll still believe though there’s cracks you’ll see,
When I’m on my knees I’ll still believe,
And when I’ve hit the ground, neither lost nor found,
If you’ll believe in me I’ll still believe.