Stichting The Holland Road

Burgers en de overheid krijgen de komende jaren een andere rol. We gaan naar een samenleving waarin er meer wordt verwacht van de burger. De overheid legt taken decentraal neer en draait de geldkraan een stuk dicht. We gaan van een verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving. Dit vraagt om nieuwe inzichten, radicale veranderingen en samenwerkingen.

Platform voor verbinding

In een participatiesamenleving wordt een divers netwerk steeds belangrijker, maar het vinden van (nieuwe) netwerken is niet voor iedereen zo vanzelfsprekend. The Holland Road draagt hier aan bij met een platform voor verbinding in de breedste zin van het woord. We verbinden totaal verschillende soorten mensen aan elkaar door spontane ontmoetingen te organiseren. Want door juist de verschillende lagen te verbinden vergroten we het onderlinge begrip, bieden we sociale verrijking en zijn we ondersteunend bij het beklimmen van de participatie-ladder.

The Holland Road is ontstaan vanuit jarenlange ervaring in de hulpverlening en passie voor diversiteit. Het komt recht uit ons hart. Wij vinden het leuk om nieuwe mensen te ontmoeten en die aan elkaar te verbinden. We worden blij van sociaal netwerken en die energie willen we doorgeven. Wij leggen de brug tussen kansarmen en yuppen in de wijk, ondernemers en guppen, dokters en managers, moeders en studenten. Niet vanuit hokjes gedacht, maar een reis in eigen stad, een mix van mensen.

Hoe verschillend we soms ook lijken te zijn, we staan allemaal op dezelfde weg. Dus laten we deze samen bewandelen door van elkaar te leren.

Jorien Minderhoud & Christien van de Sande

Geen Reacties

Geef een reactie