The Holland Road

In een participatiesamenleving wordt een divers netwerk steeds belangrijker, maar het vinden van (nieuwe) netwerken is niet voor iedereen zo vanzelfsprekend. The Holland Road draagt hier aan bij met een platform voor verbinding in de breedste zin van het woord. We verbinden totaal verschillende soorten mensen aan elkaar door spontane ontmoetingen te organiseren. Want door juist de verschillende lagen te verbinden vergroten we het onderlinge begrip, bieden we sociale verrijking en zijn we ondersteunend bij het beklimmen van de participatie-ladder.

Waarom?

Wij vinden het leuk om nieuwe mensen te ontmoeten en die aan elkaar te verbinden. We worden blij van sociaal netwerken en die energie willen we doorgeven. Een divers sociaal netwerk wordt steeds belangrijker, maar het vinden van nieuwe netwerken is niet voor iedereen zo vanzelfsprekend.

Hoe?

Met onze projecten slaan we de brug tussen verschillende doelgroepen. We bieden een platform voor verbinden. We verbinden totaal verschillende soorten mensen aan elkaar door spontane ontmoetingen te organiseren. Onze kracht ligt bij positiviteit en het enthousiasme. De verbindende factor is niet probleemgericht, mensen komen niet bij elkaar omdat ze eenzaam zijn, maar omdat het er leuk is. Mensen kunnen er iets halen en brengen, oftewel een win-win situatie. Door die energie kunnen we juist verschillende lagen en organisatie verbinden. Want dat is een kracht wat mensen bij elkaar kan brengen. Niet vanuit hokjes gedacht, maar een reis in eigen stad, een mix van mensen.

Hoe verschillend we soms ook lijken te zijn, we staan allemaal op dezelfde weg. Dus laten we deze samen bewandelen door van elkaar te leren.

Groeten,

Jorien & Christien